การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560


วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย
โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์
ห้อง Studio R6 ชั้น 4

วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560

APAGE 2017 Event Calendar

Sep 6-9, 2017 Okayama, Japan
18th APAGE Annual Meeting
Theme : Journey to the least invasive surgery
Pre-congress workshop : September 6 (Wed), 2017
Main Congress : September 7 (Thu)-9 (Sat), 2017
Early Bird Registration : March 1- May31, 2017 356 USD
Regular Registration : June 1- July31, 2017 400 USD
Abstract Submission Deadline : May15,2017

19th APAGE2018 Nov 6-8,2018 Surabaya, Indonesia

6th ACE 2017 Nov 22-24,2017 Chiraz, Iran

7th ACE 2018 Taiwan

8th ACE 2019 Thailand