คณะกรรมการ

Dr.Amphan Chalermchockcharoenkit Assoc.Prof.
President of TSGE

Dr.Wirach Wisawasukmongkol Assoc.Prof.
Vice President

Dr.Prateep Han-idhikul M.D.
Treasurer

Dr.Chartchai Srisombut Assoc.Prof.
Secretary

Dr.Wiboon Kamolpornwijit M.D.
Edit Scienctific

Dr.Chailert Phongnarisorn Assoc.Prof.
Scienctific

Dr.Yada Tingthanatikul M.D.
Scientific

Dr.Srithean Lertvikul MD.
Scienctific

Dr.Wanchai Chantarapitak M.D.
IT

Dr.Sarwinee Ratchanon M.D.
Scientific

Dr.Sanga Pinijpichitkul M.D.
Exhibition and Sponsorship Chair

Dr.Seri Teerapong MD.
Exhibition and Sponsorship Chair

Dr.Pattaya Hengrasmee M.D.
Liaison

 

Dr.Pavit Sutchritpongsa Assist. Prof.
Committee

Dr.Aranya Yantapant , MD.
Committee

Dr.Pongsakdi Chaisilwattana Prof.
Advisory Board

Dr.Somchai Kovitcharoenkul M.D.
Advisory Board

Dr.Sangchai Preutthipan Prof.
Advisory Board